Tin tức mới nhất

TIN TỨC

Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc "Khung khái niệm cho báo cáo tài chính được lập lần đầu theo IFRS" Nhằm đưa ra khái niệm nền tảng cho việc lập báo cáo tài chính, thi...

TƯ VẤN HỎI ĐÁP

Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc "Khung khái niệm cho báo cáo tài chính được lập lần đầ...
Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 – tháng 8/2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc: Khung khái niệm cho BCTC được lập lần đầu theo IFRS

Kỳ sinh hoạt lần thứ 6 – tháng 8/2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc: Khung khái niệm cho BCTC được lập lần đầu theo IFRS

Kính gửi: Quý hội viên và những người quan tâm Nhằm đưa ra khái niệm nền tảng cho việc lập báo cáo tài chính, thiết l...
Kỳ sinh hoạt lần thứ 5 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Kỳ sinh hoạt lần thứ 5 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Kỳ sinh hoạt lần thứ 5 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc – Nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính của đ...