Tin tức mới nhất

TIN TỨC

Hội thảo với Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB 06/09/2023

Hội thảo với Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB 06/09/2023

Triển khai lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc phối hợp với Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) và Bộ Tài chính tổ chức hộ...

TƯ VẤN HỎI ĐÁP

Hội thảo với Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB 06/09/2023

Hội thảo với Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB 06/09/2023

Triển khai lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc...
HỘI NGHỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC NĂM 2023

HỘI NGHỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC NĂM 2023

Hội nghị dành cho những người tài chính, kế toán, kiểm toán với quy mô hoành tráng chưa từng có trong năm 2023: Hội nghị...
QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP HỘI VIÊN LẦN THỨ 09 NĂM 2023

QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP HỘI VIÊN LẦN THỨ 09 NĂM 2023

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) xin trân trọng thông báo tới các Anh/Chị Quyết định kết nạp hội viên lần th...