Tin tức mới nhất

TIN TỨC

Chia sẻ kinh nghiệm Quốc tế trong việc áp dụng IFRS và các dự án cập nhật của IASB – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 04 năm 2024

Chia sẻ kinh nghiệm Quốc tế trong việc áp dụng IFRS và các dự án cập nhật của IASB – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 04 năm 2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 về việc phê duyệt lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam. Với tư cách là DIỄN ĐÀN của kế toán trưởng toàn quốc và mong muốn ...

TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ kinh nghiệm Quốc tế trong việc áp dụng IFRS và các dự án cập nhật của IASB – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 04 năm 2024

Chia sẻ kinh nghiệm Quốc tế trong việc áp dụng IFRS và các dự án cập nhật của IASB – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 04 năm 2024

Quản trị Công ty theo thông lệ Quốc tế và Quản trị Tài chính mùa đại hội cổ đông – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 03 năm 2024

Quản trị Công ty theo thông lệ Quốc tế và Quản trị Tài chính mùa đại hội cổ đông – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 03 năm 2024

Giảm thiểu rủi ro kê khai, quyết toán thuế và giải đáp vướng mắc giao dịch liên kết – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ nhất năm 2024

Giảm thiểu rủi ro kê khai, quyết toán thuế và giải đáp vướng mắc giao dịch liên kết – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ nhất năm 2024

Đối thoại và hướng dẫn kê khai thuế – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 12 năm 2023

Đối thoại và hướng dẫn kê khai thuế – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 12 năm 2023

HAA, VACPA & Smart Train tổ chức thành công hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh mới

HAA, VACPA & Smart Train tổ chức thành công hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh mới

Đại hội lần thứ 23 của Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA): VAA tiếp nhận vai trò Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024 – 2025

Đại hội lần thứ 23 của Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA): VAA tiếp nhận vai trò Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024 – 2025

Phòng tránh sai sót khi lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 11 năm 2023

Phòng tránh sai sót khi lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 11 năm 2023

Kinh nghiệm thiết lập chức năng KTNB và đánh giá hiệu quả quy trình quản lý rủi ro tại đơn vị – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 10 năm 2023

Kinh nghiệm thiết lập chức năng KTNB và đánh giá hiệu quả quy trình quản lý rủi ro tại đơn vị – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 10 năm 2023

TƯ VẤN HỎI ĐÁP

Chia sẻ kinh nghiệm Quốc tế trong việc áp dụng IFRS và các dự án cập nhật của IASB – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 04 năm 2024

Chia sẻ kinh nghiệm Quốc tế trong việc áp dụng IFRS và các dự án cập nhật của IASB – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 04 năm 2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 về việc phê duyệt lộ trình áp dụng IFRS ...
Quản trị Công ty theo thông lệ Quốc tế và Quản trị Tài chính mùa đại hội cổ đông – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 03 năm 2024

Quản trị Công ty theo thông lệ Quốc tế và Quản trị Tài chính mùa đại hội cổ đông – Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 03 năm 2024

Mùa đại hội cổ đông đã đến gần. Để phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp và xử lý tài chính mùa đại hội cổ đông, Câu lạ...
Giảm thiểu rủi ro kê khai, quyết toán thuế và giải đáp vướng mắc giao dịch liên kết – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ nhất năm 2024

Giảm thiểu rủi ro kê khai, quyết toán thuế và giải đáp vướng mắc giao dịch liên kết – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ nhất năm 2024

Mùa kê khai, quyết toán thuế đã đến. Với tư cách là DIỄN ĐÀN của kế toán trưởng toàn quốc và mong muốn mang đến cho hội ...