Tin tức mới nhất

TIN TỨC

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kính gửi: Quý Hội viên và các Anh/Chị quan tâm Với mong muốn cập nhật những kiến thức cần thiết, giải đáp và hỗ trợ cho nhân sự kế toán khi lập Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp, thân ...

TIN LIÊN QUAN

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán ở thị trường Việt Nam – Malaysia

Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán ở thị trường Việt Nam – Malaysia

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng IFRS tại công ty niêm yết

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng IFRS tại công ty niêm yết

Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại”

Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại”

Sinh Hoạt CLB Kế Toán Trưởng Toàn Quốc – Kỳ 9 Năm 2021

Sinh Hoạt CLB Kế Toán Trưởng Toàn Quốc – Kỳ 9 Năm 2021

Thư Mời Hội Thảo Trực Tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính-Kế toán-Thuế tại doanh nghiệp

Thư Mời Hội Thảo Trực Tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính-Kế toán-Thuế tại doanh nghiệp

Phát động cuộc thi kiểm toán viên tài năng Talented Auditor Cup 2021

Phát động cuộc thi kiểm toán viên tài năng Talented Auditor Cup 2021

TƯ VẤN HỎI ĐÁP

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kính gửi: Quý Hội viên và các Anh/Chị quan tâm Với mong muốn cập nhật những kiến thức cần thiết, giải đáp và hỗ trợ c...
Hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam

Kính gửi: Quý Hội viên và những anh/chị quan tâm CLB Kế toán trưởng toàn quốc kính mời anh/chị tham dự buổi hội thảo tổn...
Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán ở thị trường Việt Nam – Malaysia

Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán ở thị trường Việt Nam – Malaysia

Nhằm hỗ trợ các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam và Malaysia kết nối thông tin, giới thiệu và tìm kiếm cơ hội...