Tin tức mới nhất

TIN TỨC

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Kính gửi: - Hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc; - Cán bộ làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán Ngày 25/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về việc chuyể...

TIN LIÊN QUAN

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Thư mời tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ T12/2021

Thư mời tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ T12/2021

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán ở thị trường Việt Nam – Malaysia

Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán ở thị trường Việt Nam – Malaysia

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng IFRS tại công ty niêm yết

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng IFRS tại công ty niêm yết

Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại”

Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại”

Sinh Hoạt CLB Kế Toán Trưởng Toàn Quốc – Kỳ 9 Năm 2021

Sinh Hoạt CLB Kế Toán Trưởng Toàn Quốc – Kỳ 9 Năm 2021

TƯ VẤN HỎI ĐÁP

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Kính gửi: - Hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc; - Cán bộ làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán ...
Thư mời tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ T12/2021

Thư mời tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ T12/2021

HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Các tình huống lập và trình bày BCTC, BCTC hợp nhất

Kính gửi: Quý Hội viên và các Anh/Chị quan tâm Với mong muốn cập nhật những kiến thức cần thiết, giải đáp và hỗ trợ c...