Tin tức mới nhất

TIN TỨC

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghi...

TƯ VẤN HỎI ĐÁP

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về ưu...
Đăng ký tham gia chương trình hội thảo trực tuyến “Giải pháp triển khai IFRS thành công” 17.6

Đăng ký tham gia chương trình hội thảo trực tuyến “Giải pháp triển khai IFRS thành công” 17.6

Kính gửi: Quý Doanh Nghiệp Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hiện nay được thừa nhận và áp dụng rộng rãi phụ...
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Kiểm toán Nhà nước tiếp tục duy trì và sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Kiểm toán Nhà nước tiếp tục duy trì và sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác

Chiều ngày 2/6/2021, lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) có buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN), ...