Tin tức mới nhất

Hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam

Kính gửi: Quý Hội viên và những anh/chị quan tâm CLB Kế toán trưởng toàn quốc kính mời anh/chị tham dự buổi hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính áp dụng cho các loại doanh nghiệp tại Việt Nam. Thông tin chi tiết tại thư mời đính kèm. Trân trọng!

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Khung báo cáo tài chính

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *