Tin tức mới nhất

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc khóa VI và chương trình hành động toàn nhiệm kỳ của Câu Lạc bộ. Hoạt động đối ngoại của CLB năm 2021 theo các nội dung sau:

Năm 2021, tùy thuộc vào diễn biến dịch covid để CLB có kế hoạch hoạt động đối ngoại hợp lý, phù hợp với tình hình cụ thể từng thời kỳ. Tuy nhiên, CLB vẫn có những chương trình hành động nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ, phối hợp hoạt động với các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức khác của Việt Nam. 

– Tăng cường giao lưu và hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp như ACCA, ICAEW, Smart train, Misa… trong hoạt động hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp, đào tạo, huấn luyện. Tổ chức hai cuộc hội thảo khoa học về phát triển nghề nghiệp và đào tạo kế toán chuyên nghiệp trong tháng 4,5,6 năm 2021. 

– Ký văn bản hợp tác với các Viện, Trường đại học, doanh nghiệp… hoặc các hội, câu lạc bộ nghề nghiệp khác về trao đổi thông tin và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thành viên trong khu vực thông qua VAA.

– Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, Hội ngành nghề trong nước trong năm 2021.

– Chuẩn bị các công việc để đón nhận tình hình mới, cơ hội mới khi VAA tiếp nhận vai trò Phó chủ tịch, chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2022-2023 và 2023-2024.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *