Tin tức mới nhất

Kinh nghiệm thiết lập chức năng KTNB và đánh giá hiệu quả quy trình quản lý rủi ro tại đơn vị – kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 10 năm 2023

Kiểm toán nội bộ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị có thể kiểm soát hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh, từ đó phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý của đơn vị. Các thống kê trên thế giới cho thấy các công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ thường có báo cáo đúng hạn, báo cáo tài chính có mức độ minh bạch và trung thực cao, khả năng gian lận thấp và cuối cùng là hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn so với các công ty không có bộ phận KTNB. Để giúp người làm công tác kế toán, tài chính tại các đơn vị nắm được một số nội dung cốt lõi trong công tác KTNB theo thông lệ quốc tế, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) phối hợp cùng Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) và Công ty kiểm toán BDO tổ chức kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề: “Kinh nghiệm thiết lập chức năng KTNB và đánh giá hiệu quả quy trình quản lý rủi ro tại đơn vị”.  Thông tin cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h30 – 12h00, Thứ 7 ngày 4 tháng 11 năm 2023;
  2. Nội dung:Thực hiện cuộc KTNB theo thông lệ quốc tế; Lập kế hoạch KTNB theo Phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro; Báo cáo kết quả KTNB và nâng cao hiệu quả KTNB; Áp dụng công nghệ thông tin phân tích dữ liệu KTNB.
  3. Hình thức và địa điểm hội thảo:

– Đại biểu tham dự trực tiếp Offline tại Khách sạn Kim Đô – Royal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh;

– Đại biểu tham dự online qua phần mềm zoom.


Để tham dự kỳ sinh hoạt, kính mời các Quý Anh/Chị đăng ký tại đây

Rate this post

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *