Tin tức mới nhất

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021
Sinh hoạt câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ 13 năm 2021

Kính gửi:

– Hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc;

– Cán bộ làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán

Ngày 25/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Để giúp các hội viên và người làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán toàn quốc nắm và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kỳ sinh hoạt lần thứ 13 năm 2021 với chủ đề “Giới thiệu cơ chế, chính sách chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần” cụ thể như sau:

1. Hình thức sinh hoạt: Trực tuyến qua nền tảng zoom, miễn phí.

2. Thời gian: từ 8h30-11h30 thứ năm, ngày 23/12/2021.

3. Nội dung: Tổng quan về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

– Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

– Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

– Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

– Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

– Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN; Lập, phê duyệt Phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thanh công ty cổ phần

4. Chủ trì: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc và Lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính.

5. Thành phần tham dự:

Hội viên Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị sự nghiệp công lập; các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán và những người quan tâm.
Để công tác tổ chức hội thảo được chuẩn bị tốt, đề nghị Quý đại biểu đăng ký, xin vui lòng truy cập: https://forms.gle/k6Sf1xytCV4rS8oA8 và xác nhận tham dự chậm nhất là ngày 22/12/2021.

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc trân trọng kính mời Quý hội viên và những người quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến để kỳ sinh hoạt lần thứ 13 của Câu lạc bộ đạt kết quả tốt đẹp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Đại diện CLB Kế toán trưởng toàn quốc: Ms. Dung

(Email: ketoantruong.vaa@gmail.com; ĐT: 024.38689347)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *