Tin tức mới nhất

Thư mời tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ T12/2021

Sinh hoạt CLB kế toán trưởng toàn quố

HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG

TOÀN QUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng 12 năm 2021

GIẤY MỜI

Tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc kỳ thứ 12 năm 2021

Kính gửi:

– Hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc

– Cán bộ làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán

Với mong muốn kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị và những người làm công tác kế toán nắm bắt các chính sách thuế của Nhà nước, các kỹ năng áp dụng các chính sách thuế vào thực tế và đặt biệt là những lưu ý trong quyết toán thuế năm 2021, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc thân mời anh/chị tham dự kỳ sinh hoạt lần thứ 12 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc.

Chủ đề: “Gói giải pháp hỗ trợ về thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 và những lưu ý trong quyết toán thuế năm 2021”.

Buổi chia sẻ này do CLB Kế toán trưởng toàn quốc phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Hiệp hội Kế toán công chứng Australia theo thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h30 đến 11h30, Thứ sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021

2. Hình thức thảo luận trực tuyến: qua phần mềm Zoom

3. Lệ phí tham dự:

– Miễn phí đối với hội viên Câu lạc bộ.

– 300.000đ đối với người chưa phải là hội viên Câu lạc bộ

4. Chuyên gia: Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Để công tác tổ chức hội thảo được chuẩn bị tốt, đề nghị Quý đại biểu đăng ký thông qua: https://forms.gle/YyM7XZ2NKvAqLwCs9 và xác nhận tham gia chậm nhất ngày 16/12/2021.

Đường link, ID và Pass tham dự sẽ được gửi qua email của Quý đại biểu vào chiều ngày 16/12/2021.

Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc trân trọng kính mời Quý hội viên và những người quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến để kỳ sinh hoạt lần thứ 12 của Câu lạc bộ đạt kết quả tốt đẹp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Đại diện CLB Kế toán trưởng toàn quốc: Ms. Dung

(Email: ketoantruong.vaa@gmail.com; ĐT: 024.38689347)

Nơi nhận:

– Như trên;

– VAA (để báo cáo);

– Lưu Văn phòng CLB

TM. BAN CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

 

Nguyễn Chí Trang

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *